Wyprzedaż stanów magazynowych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości

Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki atrakcyjnego towaru z branży kolejowej

 1. Mienie znajduje się w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20 i ujęte jest w pakietach umieszczonych poniżej ogłoszenia, na stronie www.syndyk.info w zakładce Przetargi.
 2. Zdjęcia mienia można oglądać na stronie: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1e1GPvgz1eccvbBBmHjwAOJRnCnzu9F-
 3. W skład mienia wchodzi m.in.
  • asortyment elektryczny taki jak: akumulatory, amperomierze, agregaty, bezpieczniki,  woltomierze, moduły, piny, złączki, diody etc
  • blachy, druty, cewki, hamulce, koła, liny, pręty, łożyska, sprężyny, szyny, śruby etc.
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 507 865 492, 572-677-330 w godz. od 11:00 do 15:00.
 5. Mienie będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać w miejscu jego składowania tj. w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20, w godz. od 10:00 do 14:00 jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
 6. Mienie można kupować zarówno pojedynczo jak i w pakietach, jednakże pierwszeństwo w zakupie mają oferty składane na pełne pakiety.
 7. Warunkiem uczestnictwa w wyprzedaży jest złożenie pisemnej oferty wraz z załącznikiem (na stronie www.syndyk.info w zakładce Przetargi – Pliki do pobrania), zawierającej cenę netto nie niższą niż cena netto wskazana w pakietach ruchomości dostępnych na stronie www.syndyk.info w zakładce Przetargi.
 8. Po przesłaniu zeskanowanej oferty na adres biuro@syndyk.info, podpisanej przez osoby uprawnione statutowo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, oferent otrzyma potwierdzenie, które artykuły znajdują się na stanie magazynowym.
 9. Po spełnieniu kryterium ceny oraz złożeniu oferty według wzoru, oferent otrzyma fakturę proforma na ruchomości wymienione w ofercie, płatną w terminie 3 dni.
 10. Po uregulowaniu płatności za fakturę proforma wystawiona zostanie faktura VAT wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzającym przeniesienie własności zakupionych ruchomości.
 11. Ruchomości należy odebrać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Po upływie ww. terminu na kupującego przechodzą wszelkie obciążenia związane z przechowywaniem ruchomości oraz ryzyko jej przepadku lub uszkodzenia.
 12. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.