Aktualności

Syndyk masy upadłości

Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości

ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa

 za cenę wywoławczą nie niższą niż 14 801 200,00 zł

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce „Sprzedaż przedsiębiorstwa”.

Wrocław, dnia 1 lutego 2024r.

Trustee in bankruptcy

of Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnica S.A. in bankruptcy

announces a tender for the sale of the enterprise

for the starting price not lower than 14,801,200.00 PLN

Detailed information can be found in the „Business sale” tab.

Wrocław, February 1, 2024