Aktualności

Do dnia 28 września 2023r. Syndyk masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert zakupu przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Sprzedaż przedsiębiorstwa”.

Postępowanie upadłościowe znajduje się na etapie likwidacji składników majątku.