ZNTK Oleśnica S.A. w upadłości – Aktualności

Syndyk masy upadłości

Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości

ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa

 za cenę wywoławczą nie niższą niż 16 801 200,00 zł

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce „Sprzedaż przedsiębiorstwa”.

Wrocław, dnia 16 listopada 2023r.

 

Trustee in bankruptcy

of Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnica S.A. in bankruptcy

announces a tender for the sale of the enterprise

for the starting price not lower than 16,801,200.00 PLN

Detailed information can be found in the „Business sale” tab.

Wrocław, November 16, 2023